EN 1090 standart serisi çelik ve alüminyumdan imal edilen yapı ürünleri kapsamaktadır. Bu tanım çok genel olduğundan hangi ürünlerin EN 1090 kapsamında olup olmadığı sıkça sorulan bir sorudur.  Aşağıda EN 1090 kapsamına giren ürünlerle ilgili detaylı bilgi verilmiştir.

Başlarken

Öncelikle bilmemiz gereken temel bilgi EN 1090 kapsamına giren ürünler esasen yapı malzemeleridir. Bu ürünler 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (CPR) tabidir. Ürünler için performans beyanı ve CE işaretlemesi yapılmalıdır. Yapı malzemeleri yönetmelikte şu şekilde tanımlanmıştır.

Yapı malzemesi: Her türlü yapı işlerinde veya bu işlerin herhangi bir kısmında kalıcı olarak kullanılmak üzere üretilen ve piyasaya arz edilen ve performansı yapı işlerinin temel gereklere ilişkin performansını etkileyen bütün malzemeler veya takım malzemeler

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
en 1090 brige

Buna göre yapılarda kalıcı olarak kullanılan, performansı yapının performansını etkileyen çelik veya alüminyumdan yapılmış ürünler EN 1090 kapsamandadır diyebiliriz.

Kapsamı belirlemek için diğer bir yaklaşım da şöyledir:

Aşağıdaki şartlardan birini karşılayan ürünler EN 1090 kapsamına girer.

 • Bir yapısal mekanizmada statik taşıyıcı özellikte olması
 • İnsan sağlığı ve güvenliği için kritik önemde olması

Daha Fazla Detay

Eğer yukarıdaki tanımlara göre ürünün EN 1090 kapsamında olup olmadığından emin olamıyorsanız aşağıdaki iki dokümana bakmakta fayda var.

 • CEN/TC 135-N684 nolu dokümanın Ek-A ve Ek-B bölümleri
 • CEN /TR 17052:2017 EN 1090-1:2009 +A1:2011’in uygulama rehberindeki tablolar

EN 1090 kapsamına giren ürünlerin CE belgelendirmesi için bilgi almak için EN 1090 sayfamıza bakabilirsiniz.

Yukarıdaki dokümanlarda tanımlanan ürünlerin listesini aşağıda bulabilirsiniz.

 1. Hafif Çelik Yapılar
 2. Binalar, depolar, okullar, hastaneler, konutlar, endüstriyel tesis ve tarım barakalarının yapısal iskeletleri
 3. Tribün ve stadyum yapısal elamanları
 4. Silolar
 5. Uzun süreli kullanılan çadır, tente yapıları
 6. Hangarlar, sığınakların yapısal iskeletleri
 7. Vinç Kedi Yolları
 8. Vinç Ray Kirişleri                             
 9. Bina içi veya dışında bulunan korkuluklar
 10. Çelik veya alüminyumdan yapılmış balkonlar
 11. Çatı ve cephe kaplama için soğuk biçimlendirilmiş levhalar
 12. Bükülmüş ve eğri imal edilmiş kiriş
 13. Kiriş şeklindeki yapılar
 14. Plakalardan imal edilmiş kirişler
 15. İşaret ve levha kirişleri (yatay olanlar)
 16. İçi boşaltılmış kirişler
 17. EN 10025-1 kapsamında olmayan kirişler
 18. EN 10025-1 kapsamında olmayan taban plakaları
 19. Soğuk biçimlendirilmiş aşık ve cephe rayları, profilleri
 20. Çatı aşıkları
 21. Çatı açıklıkları çerçeveleri (yük taşıyan yapının ayrılmaz bir parçası ise)
 22. Kanopiler, kanopi iskeletleri
 23. Boru hattı ve boru destek yapıları
 24. Karayolu, demiryolu, boru, hareketli köprülerin yapısal bileşenleri
 25. İskeleler, rıhtımlar ve dalgakıranların yapısal bileşenleri
 26. Gergi ve askı çubukları
 27. Ahşap yapılarda askılar (taşıyıcı ise)
 28. Tutamaklar (kenar koruması)
 29. Yatay destekler,lentolar
 30. Gürültü bariyerlerinin yapısal bileşenleri
 31. Çapraz destekler (ana parçalar, tali parçalar)
 32. Taşıyıcı Kolonlar
 33. Yangın kaçışları (binaya sabit)
 34. Makaslar (çatı, köprü v.b.)
 35. Kuleler ve direklerin yapısal bileşenleri
 36. Sabit kurulmuş rampalar (yük taşıyıcı yapısının bir parçası ise)
 37. Makine destekleri (alt kısımda taşıyıcı olanlar, makineden ayrı)
 38. Tesis ve makinelerin yapısal bileşenleri (taşıyıcı kısmı ayrılmazsa)
 39. Avrupa teknik onayı (ETA) olmayan kiriş kelepçeleri, askı elemanları
 40. Oyun ve eğlence araçları taşıyıcıları
 41. İç mekânda kullanılan asma katlar
 42. Raf sistemleri (eğer taşıyıcı ise)
 43. Köprü benzeri bir yapı olarak kullanılan menfezler

No comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir