iso 1090 uygulama sınıf

EN 1090

Uygulama Sınıfının Belirlenmesi
(EXC: Execution Class)

EN 1090 standardına göre tasarım ve imalat yapanların sıklıkla kullandıkları uygulama sınıfının ( Execution Class) nasıl belirleneceği hakkında detaylı bilgileri aşağıdaki yazımızda bulabilirsiniz.
Ürünlerin karmaşıklığı ve risklerine belirlenmiş 4 adet uygulama sınıfı vardır. Bunlar EXC 1, EXC 2, EXC 3 ve EXC 4 olarak adlandırılırlar. Uygulama sınıfı br yapının bütününe uygulanabileceği gibi yapının farklı bölümleri için farklı uygulama sınıfları da belirlenebilir. Uygulama sınıfı yapının tasarımcısı ve imalatçısı tarafından belirlenir. Yapı çeşitlerine göre örnek uygulama sınıfları aşağıda verilmiştir.

EXC 1 S275 dayanım sınıfına kadar çelikten imal edilen yapılar,
2 kata kadar binalar (müstakil ise 4 kat),
5 m’ye kadar bükme kirişleri,
2 m’ye kadar projeksiyon kirişleri.
Konut binalarında merdiven ve korkuluklar.
Tarımsal binalar, örn. ahırlar.
EXC 2 S700 mukavemet sınıfına kadar çelikten destek yapıları.
2-15 katlı binalar
EXC 3 S700 mukavemet sınıfına kadar çelikten destek yapıları.
Geniş yüzeyli çatı yapılarına sahip yapılar, örneğin stadyumlar.
15 kattan fazla olan binalar.
Yaya, bisiklet, karayolu ve demiryolu köprüleri.
Vinç yolu
EXC 4 Yoğun nüfuslu alanlar veya yüksek tehlike potansiyeli olan endüstriyel tesisler üzerindeki demiryolu veya karayolu köprüleri,
Nükleer santrallerde güvenlik tankları.

Uygulama Sınıfını Belirlemenin adımları;

Uygulama sınıfının pratik şekilde belirlenmesi için 4 adım vardır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır.

ADIM 1

Önem Sınıfının (Consequence Class, CC) Belirlenmesi

Önem sınıfı ile yapının uygun kalite kontrol seviyesinde inşa edilmesi amaçlamaktadır. Önem sınıfı yükseldikçe yapılar daha karmaşık ve olası zararların derecesi yükselmektedir. Çoğu durum için CC2 seviyesi yeterli olmaktadır.

Önem Sınıfı (CC) belirenmesi için aşağıda tabloyu kullanabiliriz.

Önem Sınıfının (Consequence Class, CC) Belirlenmesi

ADIM 2

Hizmet Kategorisinin (Service Category, SC) Belirlenmesi

Yapıların maruz kalacağı yorulma, sismik hareketler, yapı parçalarının montaj ve kullanım sırasında maruz kalacakları etkilere bağlı riskleri yansıtır. Hizmet kategorilerin belirlemek için aşağıdaki tabloya bakılabilir.

Hizmet Kategorisinin (Service Category, SC) Belirlenmesi

ADIM 3

İmalat Kategorisinin (Production Category ) Belirlenmesi

İmalat kategorisi yapı ve bileşenlerinin üretiminin karmaşıklığını yansıtır. Aşağıdaki tablodan İmalat Kategorisi seçilebilir.

İmalat Kategorisinin (Production Category ) Belirlenmesi

ADIM 4

Uygulama Sınıfının ( Execution Class,EXC) Belirlenmesi

Yapı veya bileşenin önem, hizmet, imalat sınıfları belirlendikten sonra aşağıdaki tablo yardımı ile uygulama sınıfı belirlenebilir. Çoğu yapı ve bileşen için EXC2 uygun olmaktadır. Eğer uyguma sınıfı belirlenmemişse, uygulama sınıfı EXC2 olarak alınmalıdır.

Uygulama Sınıfının ( Execution Class,EXC) Belirlenmesi

EN 1090 Belgesi almak için bize başvurabilirsiniz.

Onaylanmış Kuruluş

Inspecco imalatçıların ürün testlerini ve Fabrika Üretim Kontrol denetimini gerçekleştirerek firmalara CE Belgelendirme hizmeti sağlayan 2459 kimlik numaralı Onaylanmış Kuruluştur.

Entegre Çözümler

İmalatınızla bağlantılı ISO 3834 Belgelendirmesi, kaynak yöntem onayları, kaynakçı Belgelendirmesi, tahribatsız Muayene, eğitimler gibi pek çok hizmete tek noktadan ulaşın.

Hızlı Hizmet

Belge almak için uzun süre beklemenize gerek yok. Hemen başvurun, hızlı cevap alın, beklemeden belgenize ulaşın.

Pazarınızı Büyütün

Müşterinize kalitenizi kanıtlayan Inspecco belgesini sunun, Türkiye’de ve dünyada pazarınız genişlesin.

No comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir