Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği’ne göre Modül C2 belgesi alan imalatçıların sorumlulukları nelerdir?

Günlük yaşamımızda konforumuzu artıran ürünlerden biri de gaz yakan cihazlardır. Evimizdeki kombiden, fırına, endüstriyel işletmelerdeki yemek pişirme ekipmanlarına kadar pek çok yerde karşılaşıyoruz onlarla. Hayatımızın bu kadar içinde olmalarının bir sonucu olarak, gaz yakan cihazların güvenliği de önem kazanmaktadır. Bu yazımızda, gaz yakan cihazların güvenli olarak piyasaya sunulmasını sağlamak için 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine göre yapılan C2 modül belgelendirmesinde imalatçıların sorumluluklarını ele alacağız.

Öncelikle 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğindeki imalatçı tanımına bakalım. İmalatçı;

  • Bir cihazı veya bir donanımı imal eden veya
  • Tasarlanmış veya imal edilmiş bir cihaza veya donanıma sahip olup söz konusu cihazı veya donanımı kendi adı veya ticari markası altında pazarlayan veya
  • Cihazı kendi amaçları doğrultusunda kullanan

Herhangi bir gerçek veya tüzel kişidir. Kısaca üzerinde ticari ismi veya markası bulunan kişi veya firma imalatçıdır. Ürünü kendisi için imal edip kullansa da imalatçı olarak değerlendirilmektedir.

gaz yakan cihazlar ce appliances-burning-gaseous-fuel

İmalatçının ürettiği gaz yakan cihazın piyasaya arzı veya kullanıma alınması öncesinde cihazın güvenli olduğunu gösteren belgelendirmeye sahip olması gerekir. Bu amaçla modül C2 belgelendirmesi sıklıkla kullanılmaktadır.

Yönetmelikte Modül C2, dahili üretim kontrolüne bağlı tip uygunluğu ve rastgele aralıklarla denetlenen ürün kontrolleri olarak tanımlanmaktadır. Buradan anlaşılacağı üzere belgelendirme, imalatçının ürün için iç kontrollerini yapması ve rastgele zamanlarda onaylanmış kuruluşun ürünü kontrol etmesi esasına dayanmaktadır.

Modül C2 belgesi tek başına kullanılmaz. Öncesinde ürünün tasarım aşamasının uygunluğu sağlanmalı ve AB Tip İncelemesi (Modül B) belgelendirilmesi yapılmalıdır.

Modül C2 belgesi kapsamında imalatçının sorumlulukları şunlardır:

  • Üretilmiş cihaz ya da donanımların AB tip inceleme sertifikasında belirtilen tipe ve yönetmelik gereklerine uygunluğunu sağlamak amacıyla gerekli olan her türlü tedbiri alır.
  • Cihaz ya da donanımın iç kontrollerinin kalitesini doğrulamak amacıyla, piyasaya sürülmeden önce kendi seçeceği bir Onaylanmış Kuruluşa başvurur.
  • Gerekleri karşılayan her bir cihaz ya da donanıma CE işaretini ve onaylanmış kuruluşun kimlik numarasını iliştirir.
  • Her bir cihaz ya da donanım modeli için yazılı bir AB uygunluk beyanı hazırlar ve bunları ürün piyasaya sürüldükten sonraki 10 yıl boyunca saklar.  AB uygunluk beyanın bir kopyası, talep edildiğinde ilgili makamlara verilmek üzere hazır bulundurulur. 
  • AB uygunluk beyanının bir kopyası ürüne veya uygun olduğu hallerde partiye ya da sevkiyata eklenir.

Gerek Türkiye gerekse AB pazarları için imalatçılarımızın sorumluluklarını yerine getirmesi, ürünlerinin güvenliğinin belgelenmesi için Onaylanmış Kuruluş olarak hizmet veriyoruz. Onaylanmış Kuruluş Kimlik numaramız 2459’dur.

Daha fazla bilgi almak, Modül B ve Modül C2 belgelendirmesi için bize başvurabilirsiniz.

No comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir