Evlerde kullanılan gazlı fırından, bir yemekhanedeki ocaklara kadar 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin etiketinde PIN bilgisini görebilirsiniz. Bu yazımızda gaz yakan cihazların etiketinde gördüğümüz “PIN” bilgisinin anlamını açıklamaya çalışacağız.

Bilindiği üzere CE işaretleme kapsamındaki herhangi bir ürün üzerinde, ürünün tanıtan, imalatçının adı ve adresinin olduğu, aynı zamanda CE işaretinin yer aldığı bir etiket olmalıdır. Aynı şekilde, 2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (GAR) kapsamındaki cihaz veya donanımların üzerinde de bu tanıtıcı bilgilerin olması gerekmektedir.

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünler çoğunlukla Onaylanmış Kuruluş tarafından onaylanır ve imalat aşamaları denetimlerle kontrol edilir. İmalat süreçlerinin uygunluk değerlendirmeleri şu yöntemlerle yapılabilir:

  • Modül C2,
  • Modül F,
  • Modül D,
  • Modül E

Bu modüllere göre imalat aşaması denetlenen ürünün etiketinde CE işareti ve onaylanmış kuruluşun kimlik numarası yazılır. Örneğin, Inspecco’nun denetimini ve belgelendirmesini yaptığı ürünlerde CE2459 işaretini görebilirsiniz. Bununla birlikte Modül B belgesi ile ürün tip onayını veren Onaylanmış Kuruluşun bilgisini ise ürün üzerinde göremezsiniz. Aslında bu durum benzer uygunluk değerlendirme yöntemlerinin uygulandığı diğer yönetmelikler için de geçerlidir. Örneğin basınçlı ekipmanlar, asansör gibi.

Modül B’ye göre düzenlenen AB Tip İnceleme sertifikasının bilgisine ulaşılmaması piyasaya gözetim otoritelerinin cihazı veya donanımı değerlendirmesinde ve takip etmesinde zorluk oluşturduğu görülmüştür. Bu nedenle, cihazın veya donanımın Onaylanmış Kuruluş tarafından düzenlenen AB tip onayına atıfta bulunan bir “ürün kimlik numarası” (P.I.N) taşıması tavsiye edilmiştir. Bu şekilde piyasa gözetim otoriteleri veya diğer ilgililer ürünün imalat sürecini denetleyen ve onaylayan Onaylanmış Kuruluşun bilgisine ulaşabileceği gibi aynı zamanda AB Tip Onay Belgesini düzenleyen kuruluşun da bilgisini görebileceklerdir.

P.I.N bilgisi onaylanmış kuruluş tarafından oluşturulur. Bu bilgi cihaz veya donanımın dokümanlarında ve ürün üzerinde bulunabilir. Bunun formatı aşağıdaki gibidir:
“XXXX YY NNNN”
Burada;

  • XXXX, AB Tip Onay belgesini düzeleyen onaylanmış kuruluşun kimlik numarasını temsil eder. Örneğin; XXXX = 2459, (2459 numaralı onaylanmış kuruluş INSPECCO’ yu ifade eder.)
  • YY, sertifikasyon yılını aşağıdaki şekilde belirler:
    – İlk harf on yılın numarasını belirtir:
A = 1990/1999E = 2030/2039I = 2070/2079
B = 2000/2009F = 2040/2049J = 2080/2089
C = 2010/2019G = 2050/2059H = 2090/2099
D = 2020/2029H = 2060/2069 

– İkinci harf, on yıl içindeki yılı belirtir:

L = 0O = 3R = 6U = 9
M = 1P = 4S = 7 
N = 2Q = 5T = 8 

Örneğin; 2021 yılı “DM” olarak belirlenmiştir.
– NNNN, sertifika numarasını belirtir.

Örneğin; 2459 DM 1234: 2021 yılında INSPECCO tarafından verilen 1234 numaralı AB Tip İnceleme Sertifikasını (Modül B) tanımlar.

Ürüne ait tanımlanmış P.I.N bilgisini belgelerin üzerinde bulabilirsiniz. Bu tanımlama sistemi AB içinde oturmuş, izlenebilirlik için kullanılan etkin bir yöntemdir. P.I.N bilgisinin ürün üzerinde gösterilmemesi ürünün uygunluğun dair şüphe uyandıracaktır. Bu nedenle ürün etiketinde P.I.N bilgisine yer verilmelidir.

No comment

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir